ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

หากพี่น้องประชาชนท่านใดมีลูกมีหลาน ควรงดการให้ออกไปเล่นนอกบ้าน เพราะเด็กมักจะไม่ระวัง อาจนำมือไปโดนเชื้อและนำมาสัมผัสตา จมูก หรือปาก อาจเสี่ยงการติดเชื้อหรืออาจจะได้รับเชื้อจากคนอื่นได้ และควรให้หมั่นล้างมือด้วยสบู่ เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อ covid-19 ได้อีกทางหนึ่ง