ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

15 ก.ค.63 เวลา 09.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน ร่วมถวายเทียนพรรษาและเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม นำมาถวายวัด 4 แห่งในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ประกอบด้วย วัดธรรมนิมิตต์ วัดชมภูแก้ว วัดอรัญญิกาวาส และวัดใหม่บ้านสวน เพื่อความเป็นสิริมงคล อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงอยู่ต่อไป