ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

3 เม.ย.63 เวลา 09.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน นำพนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน บริจาคโลหิตในโครงการ สร้างกุศลด้วยใจ ถวายด้วยจิต ประจำปี 2563 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระเจริญพระชนมายุ 65 พรรษา 2 เมษายน 2563 ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี สภากาชาดไทย