ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

ทม.บ้านสวนลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบของที่ระลึกอัลบั้มทม.บ้านสวนลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบของที่ระลึกแก้ไขแท็ก104 รูปภาพ · Updated 5 ปีที่แล้ว3 ม.ค.63 เวลา 9.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน นำโดยนายโอภาส คุณากรธำรง ประธานสภาเทศบาล พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานกองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จากกองทุนสวัสดิการคนบ้านสวนให้แก่ผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวน 93 ราย