ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

1 ก.ค.63 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน นำโดยนายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานกองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนมอบกางเกงผ้าอ้อมซักได้พร้อมแผ่นรอง และเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนค่าครองชีพเบื้องต้น จากกองทุนสวัสดิการคนบ้านสวนให้แก่ผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 93 ราย