ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

เทศบาลเมืองบ้านสวน ได้ขยายเวลาการเปิดรับการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ถึงวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ศูนย์ราชการสะดวก ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยมีนายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยว่าที่ ร.ท.หาญณรงค์ เกิดคล้าย ปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน ร่วมตรวจสอบความเรียบร้อย และด้วยความห่วงใยพี่น้องประชาชน นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมทีมสมาชิกสภาเทศบาล กลุ่มบ้านสวนโฉมใหม่ ได้ดูแลพี่น้องประชาชนชาวบ้านสวนโดยการมอบไข่ไก่ จำนวน 1 แผง ให้กับพี่น้องประชาชนที่มาลงทะเบียน เพื่อเป็นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ในช่วงที่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้