ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

♻️ ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ

? ขอเชิญร่วมบริจาคเครื่องใช้ไฟฟ้าเหลือใช้ ตามโครงการจัดการขยะแบบการมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็น เครื่องใช้ไฟฟ้า โต๊ะ เก้าอี้ เสื้อผ้าเก่า ของใช้เก่า ที่ไม่ใช้แล้ว

⏰ เริ่มบริจาคของได้ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

* โดยบริจาคได้ที่โดมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

? และวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ร่วมฟังธรรมบรรยาย โดยพระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ) ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน

☎ สอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร 038-184555 , 081-3591989

#ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล
#เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ