ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

23 ม.ค.63 เวลา 10.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล นำพนักงานสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day “เมืองบ้านสวน ถนนสะอาด สวยงาม ปลอดภัย” เพื่อรับมือกับปัญหาค่าฝุ่นละอองอนุภาคขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 ที่เริ่มมีค่าเกินมาตรฐาน บริเวณถนนเศรษฐกิจ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี