ข่าวกิจกรรม Facebook

26 ธ.ค.62 เวลา 8.30 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ นำพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day “เมืองบ้านสวน ถนนสะอาด สวยงาม ปลอดภัย” เพื่อบรรเทามลภาวะจากฝุ่นละอองที่จะเพิ่มขึ้นในอากาศ และเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนชาวบ้านสวน บริเวณถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี