ข่าวกิจกรรม Facebook

28 พ.ย.62 เวลา 14.00 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ที่มาศึกษาดูแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน