ข่าวกิจกรรม Facebook

27 ธ.ค.62 เวลา 15.30 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานกองสวัสดิการสังคม นำสิ่งของอุปโภค – บริโภค และของใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน มอบให้กับนางสุรีย์ภร พันธุ์เวช ที่อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 1/9 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น