ข่าวกิจกรรม Facebook

16 ธ.ค.62 เวลา 10.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร อำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง รุ่นที่ 5 ที่เข้ามาศึกษาดูงานในหัวข้อ “การบริหารการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ” ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน