ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

22 ม.ค.63 เวลา 04.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ล้างทำความสะอาดถนนพระยาสัจจา เพื่อรับมือกับปัญหาค่าฝุ่นละอองอนุภาคขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 ที่เริ่มมีค่าเกิดมาตรฐาน โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการทำกิจกรรมล้างทำความสะอาดในครั้งนี้ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน