ข่าวกิจกรรม Facebook

18 ธ.ค.62 เวลา 11.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน นำโดยคุณพศิน กุลธนโรจน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน ร่วมตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ พร้อมผู้แทนจาก สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดชลบุรี , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี , สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี , ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรี , สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี โดยเป็นการตรวจให้คำแนะนำห้างสรรพสินค้า ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542 ได้แก่ ฉลากแสดงรายละเอียดสินค้าในกระเช้าและวันหมดอายุของสินค้า เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่เดินทางมาจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าและกระเช้าของขวัญปีใหม่ ณ เทสโก้โลตัส สาขาบ้านสวน และ ซีเจ ซุปเปอร์มาร์เก็ต สาขาเพชรบ้านสวน