ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

15 ก.ค.63 เวลา 10.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย การดูดโคลนเลน เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง และฉีดล้างสิ่งโสโครกในท่อระบายน้ำให้น้ำไหลได้สะดวก บริเวณซอย 11 บ้านสวน