ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

13 ส.ค.63 เวลา 10.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยนางนิตยา เจนทวีพรกุล รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล มูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น ด้านการจัดการศึกษา ประจำปี 2562 โดยเทศบาลเมืองบ้านสวนได้รับรางวัลผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการศึกษา ประจำปี 2562 จากคุณนิพัทธา อมรรัตนเมธา ประธานมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น พร้อมทั้งรับฟังการให้โอวาทจาก นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุม 5501 อาคาร 5 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น วังสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร