ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

24 เม.ย.63 เวลา 09.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และผู้ป่วยอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (ติดบ้านติดเตียง) พร้อมมอบหน้ากากอนามัยสำหรับซักได้ และมอบไข่ไก่ท่านละ 1 แผง จำนวน 79 ราย #บ้านสวนจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน