ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

9 เม.ย.63 เวลา 08.30 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน มอบหมายให้พนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน ดำเนินการแจกหน้ากากผ้า ให้กับพี่น้องประชาชนบริเวณเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19) ซึ่งจะดำเนินการแจกหน้ากากผ้า ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 12.00 น. ระหว่างวันที่ 7 เมษายน 2563 ถึง 10 เมษายน 2563 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ตรวจสอบความเรียบร้อย สำหรับพี่น้องประชาชนท่านใดที่ไม่อยู่บ้าน สามารถฝากเพื่อนบ้านรับแทนได้ หรือเดินทางมารับหน้ากากผ้าด้วยตนเองได้ที่ศูนย์ราชการสะดวก ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน