ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

♻️ ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ ? ขอเชิญร่วมบริจาคเครื่องใช้ไฟฟ้าเหลือใช้ ตามโครงการจัดการขยะแบบการมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็น เครื่องใช้ไฟฟ้า โต๊ะ เก้าอี้ เสื้อผ้าเก่า ของใช้เก่า ที่ไม่ใช้แล้ว ** สามารถบริจาคได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ โดมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน ? และวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ร่วมฟังธรรมบรรยาย โดยพระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ) ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน ☎ สอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร 038-184555 ต่อ 5 , 081-3591989 #ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล #เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ