สถานที่ออกกำลังกายเทศบาลเมืองบ้านสวน

ลานกีฬาบริเวณซอยกุฎชี ชุมชนบ้านสวนสามัคคี หมู่ 2

ลานกีฬาบริเวณหมู่บ้านวราทรัพย์ 2 ชุมชนวัดใหม่บ้านสวน หมู่ที่ 1

ลานกีฬาบริเวณซอยมุขหอม ชุมชนบ้านสวนสามัคคี หมู่ 2

ลานกีฬาบริเวณด้านข้างมูลนิธิไตรคุณธรรม ชุมชนตลาดบ้านสวน หมู่ที่ 5

ลานกีฬาบริเวณสวนสาธารณะหมู่บ้านพิมพาภรณ์ 2 ชุมชนบ้านเขามยุรา หมู่ที่ 7

ลานกีฬาบริเวณสถาบันการเงินบ้านศาลาคู่ หมู่ที่ 10

ลานกีฬาบริเวณสนามเทพจำนงค์ ชุมชนบ้านพักตำรวจ หมู่ที่ 8

ลานกีฬาบริเวณสวนสาธารณะข้างสหกรณ์ชุมชนพยัคน้อย หมู่ที่ 9

ลานกีฬาบริเวณสวนสาธารณะชุมชนสัมพันธ์วิลล่า หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน

ลานกีฬาบริเวณสวนสาธารณะหมู่บ้านกีรติธานี ชุมชนเมืองทอง หมู่ที่ 6

ลานกีฬาบริเวณสวนสาธารณะหมู่บ้านทรัพย์อนันต์ ชุมชนเนินยายวาส หมู่ที่ 8

ลานกีฬาบริเวณซอยซอกแซก ชุมชนหมู่ 5 บ้านสวน

ลานกีฬาบริเวณลานอเนกประสงค์ ชุมชนแกรนด์ชล เลค แอนด์ การ์เด้น หมู่ที่ 6

ลานกีฬาบริเวณซอยสาธารณะตรงข้าม ซอยบ้านสวน - ธีระบัณฑิต 6 ชุมชนบ้านเขามยุรา

ลานกีฬาบริเวณหมู่บ้านศุภาลัย ชุมชนเพชรวิลล่า หมู่ที่ 1 ตำบลหนองรี