ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

8 ม.ค.63 เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวนบ้านสวน โดยนายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน รับมอบรถจักรยานจากชุมชนตลาดบ้านสวนจำนวน 1 คัน และจากบริษัท เคเบิลทีวี(ชลบุรี) จำกัด จำนวน 2 คัน ที่ร่วมสนับสนุนในงานวันเด็กแห่งชาติที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ โดมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน