ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

19 มี.ค.63 เวลา 09.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจ ร่วมกับงานจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองชลบุรี ดำเนินการทาสีขาว – ดำ ตีเส้นจราจร บริเวณแยกเลี่ยงเมืองชลบุรี ถนนบ้านสวน – เศรษฐกิจ