ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

4 ก.พ. 63 นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ได้เดินทางเข้าร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคี 108 กอง ณ วัดเนินสุทธาวาส