ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

23 มี.ค.63 เวลา 09.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน มอบหมายให้งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อละอองละเอียด บริเวณอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน , ตลาดนัดซอย 9 หมู่ 2 , ร้านชลบุรีโชคถาวร , ร้านชลบุรีเกียรติเจริญ , บริษัทอัครโอฬาร , บริษัทเอ็นพลัสคอร์ปอเรชั่น