ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

24 มี.ค.63 เวลา 09.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ นำพนักงานสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทำกิจกรรม Big Cleaning Day ล้างทำความสะอาดโดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ตลาดนัดรถไฟ ซอย 11