ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

24 มี.ค.63 เวลา 13.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน มอบหมายให้พนักงานสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ล้างทำความสะอาด ศาลารอรถประจำทาง บริเวณหน้าโรงพยาบาลชลบุรี