ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

26 มี.ค.63 เวลา 09.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน มอบหมายให้พนักงานฝ่ายรักษาความสะอาด สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินกิจกรรม “นัดวันทิ้งขยะชิ้นใหญ่”

และหากประชาชนท่านใดมีขยะชิ้นใหญ่ แต่ไม่รู้จะเอาไปทิ้งที่ไหน ทางเทศบาลฯมีบริการขน เช่น โซฟา เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือขยะชิ้นใหญ่อื่นๆ ในทุกๆวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ติดต่อได้ที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 038-184555 ต่อ 5 หรือ 081-359-1989