ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

10 มี.ค.63 เวลา 09.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจ ดำเนินการซ่อมแซมและติดตั้งเสาจราจรล้มลุก บริเวณแยกวิรัชศิลป์