ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

11 มิ.ย.63 เวลา 13.30 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน รับมอบอุปกรณ์กีฬา เช่น ฟุตบอล , วอลเลย์บอล , ตะกร้อ , ฟุตซอล , ไม้แบดมินตัน , ลูกแบดมินตัน จากการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อเป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี