ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

21 พ.ค.63 เวลา 09.30 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน ให้สัมภาษณ์กับทาง เคเบิลซีทีวีชลบุรี ในหัวข้อ นโยบายการบริหารงาน ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตัวอย่าง ด้านความโปร่งใส ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน