ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

1 มิ.ย.63 เวลา 10.30 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณถนนสุขุมวิทตัดกับถนนบ้านสวน – สุขุมวิท 17 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน