ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

22 มิ.ย.63 เวลา 13.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมรับมอบเตียงนอนสำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 หลัง เพื่อนำไปส่งต่อให้ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวนต่อไป

และรับมอบเครื่องกดเจลแบบใช้เท้าเหยียบ จำนวน 1 เครื่อง จากคุณวชิระ รุจินิธิกุล ประธานชุมชนตลาดบ้านสวน ที่นำมาบริจาคให้กับเทศบาลเมืองบ้านสวน เพื่อเป็นการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน