ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

1 ก.พ. 2563 นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ได้เดินทางเข้าร่วมพิธีเปิดงานประจำปีศาลเจ้าทีตี่ ซอย 1 นอกจากนี้ยังมีประชาชนชาวบ้านสวนมาเข้าร่วมพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก.