ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

16 มี.ค.63 เวลา 09.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน มอบหมายให้พนักงานสำนักการช่าง ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุด บริเวณเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน