ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

? บ้านสวนจัดใหญ่ วิ่งด้วยใจ ไปพร้อมกัน? ขยายเวลารับสมัคร ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563

?‍♀ ??????? ??? ??????? ?????? ??? “??? ??? ???? “? ออกวิ่งพร้อมกันวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ?

? #เหรียญ
? #เสื้อวิ่ง
? #อาหาร
? #เครื่องดื่ม

✅ ระยะทาง 6.8 KM
✅ ระยะทาง 12 KM

? ราคา 500 บาท (6.8 KM)
? ราคา 700 บาท (12 KM)

? รับเสื้อได้ในวันที่ 6 , 7 กุมภาพันธ์ เวลา 9.00 – 19.00 น. และวันที่ 8 กุมภาพันธ์ เวลา 9.00 – 21.00 น.
บริเวณศูนย์ราชการสะดวก ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

*รายได้จากการจัดงานจะมอบให้กับกองทุนผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้ป่วยติดเตียงในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

? สามารถสมัครด้วยตนเองที่ ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

#BansuanRun2020 #Runforlove #บ้านสวนจัดใหญ่