ประกาศการเลือกตั้งท้องถิ่น

1. แสกน QR-Code ดาวน์โหลด ประกาศ , แผ่นผับ

2. คลิกที่ภาพ QR-Code เพื่อดาวน์โหลด ประกาศ , แผ่นผับ