ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ภายในซอยสาธารณะแยกจากซอยบ้านสวน-เศรษฐกิจ 16 ข้างบ้านเลขที่ 17/59 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างก่อสร้างถนน พร้อมวางท่อ บ้านสวน-เศรษฐกิจ 16 ดาวน์โหลด ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านสัมพันธ์วิลล่า ข้างบ้านเลขที่ ๑๒/๑๗ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ...
อ่านเพิ่มเติม
ไม่พบเรื่อง