ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

4 มีนาคม 2563 ประกาศจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 22.00 น. บริเวณถนนพระยาสัจจาทั้ง 2 ฝั่ง