ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

⚡ ประกาศจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี เรื่องของดจ่ายกระแสไฟฟ้า ในวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. บริเวณซอยบ้านสวน – ศุขประยูร 9 (ชุมชนเนินยายวาส) ถึง ปากซอยเขาน้อย (ฝั่งสุขุมวิท)