ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

10 ก.ค.63 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประกาศผลรางวัลการประกวดชุมชนต้นแบบ หน้าบ้าน น่ามอง ภายใต้โครงการเมืองบ้านสวนสะอาด หน้าบ้าน น่ามอง พร้อมบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยรางวัลชนะเลิศได้แก่ชุมชนบ้านห้วยทวน ซึ่งได้ส่งประกวดสิ่งประดิษฐ์คือ ไม้กวาดรักษ์โลก จากขวดสไปรท์