ประกาศเทศบาลเมืงบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในซอยบ้านสวน – สุรณรงค์ 1 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)