ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถสุขาเคลื่อนที่ ทะเบียน ๘๔-๗๗๗๕ ชลบุรี จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)