ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำเปิด ค.ส.ล.บริเวณห้วยยายเจ๋ง ภายในหมู่บ้านพิมพาภรณ์ ๑ หมู่ที่๕ ตำบลบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์