ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายในเทศบาลเมืองบ้านสวน-เลี่ยงเมือง ๓๐ หมู่ที่๑ และหมู่ที่๒ ตำบลบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding)