ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(cctv)ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ระยะที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)