ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๒ คัน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)