ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลาง ถนนพระยาสัจจา ช่วงตั้งแต่สามแยกไฟแดงหน้าโรงเรียนชลราษฎรอำรุง ถึงหน้าศูนย์วัณโรค หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)