ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน(ครั้งที่๒)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์