ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ภายในซอยบ้านสวน-เลี่ยงเมือง๓๐ หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่๒ ตำบลบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)