ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล. ภายในซองสาธารณะ แยกจากซอยบ้านสวน-เลี่ยงเมือง ๑๐ หมู่ที่๑๐ ตำบลบ้านสวน (ต่อจากคณะเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง